# آلگوی_سیاست_خارجی

الگوهای رقیب در سیاست خارجی ایران

ریشه‌های تاریخی ـ ساختاری فردگرایی سازمانی در ایرانتجربه دولت‌داری در ایران نشان می‌دهد که عموما «مدل فردمحور» از اهمیت بیشتری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید