نقش آفرینان ۱۱سپتامبر

ملاعمر: معمای غایب

در مورد ملاعمر اخبار زیادی منتشر شده است و آخرین خبر این بودکه او در سال ۲۰۰۱ توانست با کمک یکی از مردانش با موتورسیکلت فرار کند و از بمبهای آمریکایی جان سالم به در برد.از آن زمان دیگر خبری در مورد او که مایل نبود درانظار عمومی ظاهر شود منتشر نشد. این پرسش هنوز هم مطرح است که ملاعمر واقعا کجاستو در حال حاظر رهبر واقعی طالبان کیست؟ایالت متحده آمریکا برای کسی که در موردملاعمر خبری بیاورد که بتوان او را دستگیر کرد جایزه ای ۱۰میلیون دلاری در نظر گرفتو پس از آن جایزه را به ۲۵میلیون دلار رساند.

تا سال۲۰۰۶ کسی از محل اختفای ملاعمر اطلاعی نداشت ولی در اینسال که محـمد حنیف، سخـنگوی طالبان دستگیر شـد گفته شد که ملاعمر زیر نظر سازماناطلاعات پاکستان در شهر کویته زندگی می کند و حامد کرزی نیز همین مطلب را عنوان کردولی مسئولان پاکستان آن را رد کردند.بیانیه های صـادره به نام ملاعمـر هـرگز متوقفنشده است. او در آخرین بیانیه اش بر افزایش عملیات انتحاری علـیه نیروهای آمریکاییدر افغانستان تأکید کرده است.اعضای طالبان با تأکید می گویند که احساس درونی بهآنها می گوید ملاعمر نزدیکشان است حتی اگر او را به چشم نبینند.

الظواهری: مرد بیانیه ها

نفر دوم سازمان القاعده با اینکه چندین بار با سی دی های تصویریظاهر شده و انتقاد و تهدید کرده است، ولی توانسته طی ۹ سال ارتش آمریکا را دچارحیرت کند. ایمن الظواهری دست راست بن لادن است و گفته می شود که طـی جنگ آمریکاعلیه افغانستان، جنگنده های آمریکا منزل او را به شدت بمباران کرده و زن و فرزندانشرا به قتل رسـانده اند. ولـی او در آن موقع در خانه نبود و از آن زمان تا به حالکسی از او خبری نشنیده است.الظواهری که در بسیاری از حملات علیه منافع آمریکا درهمه نقاط جهان در ارتباط بوده در رأس فهرستی قرار گرفته که آمریکا خواهان دستگیریآنهاست.الظواهری از زمانی که به افغانستان رفت و توانست با اسامه بن لادن ارتباطبرقرار کـند در سـازمان القاعـده جایگاه برجسته ای را اشغال کرد.او آخرین بار درسـال۲۰۰۱ در شهر «خوست» افغـانستان دیده شـد ولی پس از آن دیگر هیچ کس او را ندید. سازمان اطلاعـات آمریکا می گوید ممکـن است که الظواهری به شمـال آفریقا یا بهمـنطقه ای در خاورمیانه گریخته باشد منتها بسیاری گمان دارند که او در منطقه ای درمرزهای پاکستان و افغانستان که القاعده هواداران زیادی در آن دارد مخفی شده است.

گفته می شود که او سازمان دهنده اصلی حملات ۱۱سپتامبر بوده ولیاکنون مسئولیت نظارت بر امور مالی القاعده و خصوصا تأمین سلاح و مواد انفجاری رادارد.موردی که تأیید می کند الظواهری هنوز زنده است، ظهور همیشگی او پس از هر رخداداست و اینکه او در کنار بن لادن است یا نه، باید گفت که آن دو بنا به یک دلیل سادهنمی توانند در کنار یکدیگر باشند: ماهواره های جاسوسـی آمریکا به طرز ویژه ای برمـناطق قبایل پاکستان متمرکز شده اند و آن دو برای حفظ جان خود بهتر دیده اند کهدور از یکدیگر باشند.در سال۲۰۰۸ گزارش هایی مبنی بر اینکه الظواهری به شدت مجروحشده مـنتشر شد ولـی سخنگوی جنبش طالبان پاکستان این موضوع را نفی کرد.در سپتامبرهمان سال نیروهای پاکـستان اعـلام کردند که مکـان اختفای الظواهری و همسرش را یافتهاند ولی پس از جست وجوی فراوان اثری از او به دست نیامد و او تا این لحظه همچنانسـرنوشتی نامعلوم دارد.

خالد شیخ محمد: عقل کل

نیروهای آمریکایی زمـانی کـه خالد شیخ محمد را دستگیر کردند اورا شکاری ارزشمند و عقل کل حملات ۱۱سپتامبر توصیف کردند.آمریکایی ها می گویند اوسومـین کسـی بود که به کارگیری هواپیماها برای تهاجم به اهداف درونی آمریکا را مطرحساخت.خالد شیخ محمد پاکستانی تبار از پدر ومادری پاکستانی در کویت متولد شد. نیروهای آمریکایی می گویند او سومین فرمانده برجسته سازمان القاعده است. او درسال۲۰۰۳ دستگیر شد و به زندان گوانتاناموبرده شد.شیخ محمد در ۱۵ مارس۲۰۰۷ اعـترافکرد کـه مسئول اصلـی حملات ۱۱ سپتامبر است. او همچنین گفت۲۹ عملیات مسلحانه رابرنامه ریزی کرده که حمـله به ساعت بیگ بن و فـرودگاه هیثرو در لندن از جمـلهآنهاست. او می گوید تلاش برای منفجر ساختن هواپیماهای مسافـربری برفراز دریایآتلانتیک شمـالی با قرار دادن مواد منفجره درکفش و انفجار در مکان های تفریحی درجزیره بالی اندونزی و تهاجم به مرکز جهانی تجارت در سال۱۹۹۳ از جمله کارهای او بودهاست.

شیخ محمد در روز پنجشنبه ۵ژانویه ۲۰۰۸ هنگـام مـحاکمه به اتفاق۴تن از هـمکارانش گفت که وکیل مـدافعی کـه آمریکایی باشد و رئیس جمهورش جورج بوشباشد را نمی خواهد و خودش دفاع را بر عهده می گیرد.قاضـی به او گفت: می دانی کهممکـن است با مجازات اعدام روبه رو شوی و او گفت: این همان چیزی است که آرزویش رادارم و من از زمان جنگ با روسیه در افغانستان این آرزو را داشتم.شیخ محمد گفت که اودر زندان گوانتانامو توسط بازجویان شکنجه شده است.دولت آمریکا در ژانویه ۲۰۱۰اعـلام کـرد که اتهام نظامـی علیه شیخ محمد لغـو شـده و می توان او را در دادگاههای غیرنظامی در شهر نیویورک محاکمه کرد.از فوریه همان سال سخنگوی کاخ سفید گفت کهشیخ محمد به زودی اعدام خواهد شد و مطرح شدن این موضوع انتقادهای زیادی را برانگیختزیرا هـمه بر این باور هستند که تا زمانی که جرم ثابت نشود هر شخصی می تواند بیگناهباشد و تبرئه شود.

رامسفلد: معاون جنگ

دونالد رامسفلد در میان رهبران جناح راست محافظه کار در دولتآمریکا پس از دیک چنی، معاون رئیس جمهوری، به مرد دوم اشتهار داشت.او همانند دیکچنی باید مسئولت راه اندازی دو جنگ پی درپی در افغانستان و عراق پس از تهاجم۱۱سپتامـبر را بپذیرد. دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفـاع باید مسئولیت تجـاوزهایحـقوقـی در زنـدان گوانتانامو و انجام محاکمه های پنهانی و تخلفات وحشتناک ضداخلاقیدر زندان ابوغریب عراق را متحمل شود.رامسفلد از سال۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶ وزیر دفـاع بودو در این سـال به دلیل شکست در عراق ناگزیر شد از پست وزارت کنار رود و رابرت گیتسبه جای او بنشیند.رامسفلد تباری آلمانی دارد و مسن ترین وزیر دفاع آمریکا در طولتاریخ آمریکا بوده است. او در دوره جرالد فورد، رئیس جمهوری اسبق آمریکا نیز مسنترین وزیر دفاع محسوب می شد.شیوه رفتاری او به شیوه فرمانداران پیمان های نظامی طیجنگ دوم جهانی شباهت بسیار دارد. او به این باور رسیده بود که ایالت متحده آمریکاباید بزرگ ترین امپراتوری جهان را تشکیل دهد.

اگر در میان رهبران راست محافظه کار شخصی همچون دیک چنی وجودداشت که افکار تندروانه خود را مطرح می ساخت، بی شک باید کسی نیز وجود داشته باشدکه آن افکار را به مرحله اجرا

/ 0 نظر / 25 بازدید